Postupci javne nabave

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju prije postupka javne nabave pet osobnih automobila

Izvječće o prethodnom savjetovanju prije postupka javne nabave pet osobnih automobila

 

Dokumentacija o nabavi - Otvoreni postupak javne nabave najma pet osobnih vozila

Dokumentacija o nabavi - Otvoreni postupak javne nabave najma pet osobnih vozila

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave poštanskih usluga, ožujak 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave poštanskih usluga, ožujak 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga prevođenja i lekture, veljača 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge prevodjenja i lekture, veljača 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga organiziranja tečajeva za učenje stranih jezika, siječanj 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga organiziranja tečajeva za učenje stranih jezika, siječanj 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga prevođenja i lekture - poništen postupak, siječanj 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga prevođenja i lekture, siječanj 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2012.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2012.