Postupci javne nabave

 

Svi postupci javne nabave su uredno završeni.

 

JAVNA NABAVA NAJMA (RENT A CAR) 4 OSOBNA AUTOMOBILA - OKVIRNI SPORAZUM NA 4. GODINE

Postupak javne nabave isključivo se provodi putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske - EOJN

Odluka o odabiru - najam osobnih automobila

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - najam osobnih automobila

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - najam osobnih automobila

Upisnik o zaprimanju ponuda - najam osobnih automobila

Upisnik - dijelovi ponuda koji se dostavljaju odvojeno (ne-elektronički)

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI - najam četiri osobna automobila uz OS na četiri godine

Troškovnik - javna nabava najma osobnih automobila

Objašnjenje dokumentacije o nabavi - najam osobnih automobila

II. Objašnjenje dokumentacije o nabavi

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE NAJMA 4 OSOBNA AUTOMOBILA - OKVIRNI SPORAZUM NA 4. GODINE

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Izvješće - prethodno savjetovanje, najam osobnih automobila

Naručitelj će uzeti u obzir isključivo one primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata koje će biti dostavljene putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske - EOJN, a sve na temelju članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/17. i 144/20.).

PRETHODNO SAVJETOVANJE - DoN četiri osobna automobila uz OS četiri godine

 

JEDNOSTAVNA NABAVA NAJMA ČETIRI OSOBNA AUTOMOBILA (rent a car)

 

ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PONUDA - najam 4 osobna automobila

Napomena: Službeno preuzimanje ispravka poziva na dostavu ponuda obavlja se preko Elektroničkoga oglasnika javne nabave RH.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - najam 4 osobna automobila

Napomena: Službeno preuzimanje poziva na dostavu ponuda obavlja se preko Elektroničkoga oglasnika javne nabave RH.

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju prije postupka javne nabave pet osobnih automobila

Izvječće o prethodnom savjetovanju prije postupka javne nabave pet osobnih automobila

 

Dokumentacija o nabavi - Otvoreni postupak javne nabave najma pet osobnih vozila

Dokumentacija o nabavi - Otvoreni postupak javne nabave najma pet osobnih vozila

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave poštanskih usluga, ožujak 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave poštanskih usluga, ožujak 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga prevođenja i lekture, veljača 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda - usluge prevodjenja i lekture, veljača 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga organiziranja tečajeva za učenje stranih jezika, siječanj 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga organiziranja tečajeva za učenje stranih jezika, siječanj 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga prevođenja i lekture - poništen postupak, siječanj 2013.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga prevođenja i lekture, siječanj 2013.

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2012.

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku javne nabave usluga liječničkih ordinacija (sistematski pregled), lipanj 2012.