Imenovanja i izbori

 

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 18. lipnja 2024.

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 18. lipnja 2024.

Odluka o imenovanju ispitnih koordinatorica u provođenju polaganja državnog ispita od 17. lipnja 2024.

Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 4. lipnja 2024.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 13. veljače 2024.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 17. listopada 2023.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 6. lipnja 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora zaštite na radu od 17. svibnja 2023.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka u Ustavnome sudu RH od 29. ožujka 2023.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 14. veljače 2023.

Odluka o imenovanju osobe  za provođenje postupka testiranja na alkohol u Ustavnome sudu RH od 15. prosinca 2022.

Odluka o imenovanju osoba za provedbu evakuacije i spašavanja u Ustavnome sudu RH od 11. studenoga 2022.

Odluka o određivanju zamjenice službenika za informiranje u Ustavnome sudu RH od 7. studenoga 2022.

Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice u Ustavnome sudu RH od 7. studenoga 2022.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenice povjerljive osobe u Ustavnome sudu RH od 7. studenoga 2022.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 18. listopada 2022.

Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i o razrješenju glavnog  tajnika Ustavnog suda RH od 27. rujna 2022.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 14. lipnja 2022.

Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 7. lipnja 2022.

Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 7. lipnja 2022.

Odluka o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja u USRH od 7. travnja 2022.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 22. veljače 2022.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora zaštite na radu u USRH od 8. studenoga 2021.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 19. listopada 2021.

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 11. listopada 2021.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 15. lipnja 2021.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i osobe za nepravilnosti u USRH od 11. ožujka 2021.

Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe u USRH od 11. ožujka 2021.

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima od 11. ožujka 2021.

Odluka o imenovanju koordinatorice za razvoj sustava unutarnjih kontrola u USHR od 10. ožujka 2021.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 16. veljače 2021.

Odluka o imenovanju Odbora zaštite na radu u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 18. siječnja 2021.

Odluka o imenovanju osoba za provedbu evakuacije i spašavanja u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 18. siječnja 2021.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 20. listopada 2020.

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva od 18. lipnja 2020.

Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 16. lipnja 2020.

Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 9. lipnja 2020.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 9. lipnja 2020.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 11. veljače 2020.

Odluka o imenovanju osposobljenih službenika i namještenika za pružanje prve pomoći u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 19. prosinca 2019.

Odluka o imenovanju Odbora zaštite na radu u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 18. prosinca 2019.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 15. listopada 2019.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 18. lipnja 2019. 

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva broj: SuT-Izb-2/2019 od 17. travnja 2019.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o Ustavnim tužbama od 12. veljače 2019.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o Ustavnim tužbama od 16. listopada 2018.  

Odluka o imenovanju glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 25. rujna 2018.

Odluka o imenovanju Vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 5. lipnja 2018.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 5. lipnja 2018.

Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog Suda Republike Hrvatske od 5. lipnja 2018.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 13. veljače 2018.

Odluka o imenovanju središnjeg administratora za Pravosudnu mrežu Europske unije u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 11. prosinca 2017.

Odluka o imenovanju Vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 23. listopada 2017.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 23. listopada 2017.

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 13. listopada 2017.

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 13. lipnja 2017. 

Zaključak o imenovanju promjenjivih članova Trećeg vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama od 21. veljače 2017.

Odluka o prestanku dužnosti sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske od 14. lipnja 2016.

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog Suda Republike Hrvatske od 13. lipnja 2016.

Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog Suda Republike Hrvatske od 13. lipnja 2016.

Odluka o imenovanju Vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 13. lipnja 2016.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova ustavnosudskih vijeća do stupanja na dužnost novih sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske od 21. prosinca 2015.

Odluka o imenovanju ovlaštenika Ustavnog suda Republike Hrvatske za obavljanje poslova zaštite na radu od 28. listopada 2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 14. listopada 2015.

Odluka o imenovanju osobe za sustavno gospodarenje energijom od 29. lipnja 2015.

Odluka o privremenom imenovanju predsjednika i članova vijeća za izborne sporove u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 16. prosinca 2014.

Odluka o imenovanju osoba za provedbu evakuacije i spašavanja od 25. studenoga 2014.

Odluka o imenovanju glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske od 23. rujna 2014.

Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. lipnja 2014.

Odluka o imenovanju zamjenice predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. lipnja 2014.

Odluka o imenovanju službenice za informiranje u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 24. veljače 2014.

Odluka o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja od 14. prosinca 2012.

Odluka o izboru predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske od 5. lipnja 2012. (Narodne novine br. 65/12.)

Odluka o osnivanju radne skupine za uređivanje službenih Web internetskih stranica Ustavnog suda Republike Hrvatske od 8. veljače 2011.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti od 8. ožujka 2010.

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 1. studenoga 2009.

Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 18. rujna 2009.

Odluka o imenovanju povjerenice za etiku od 2. srpnja 2008.