Praksa Ustavnog suda

Na ovim stranicama mogu se pronaći ustavnosudske odluke, rješenja i izvješća (u daljnjem tekstu: ustavnosudski akti) doneseni od 1993. godine. Korisnicima je omogućeno njihovo pretraživanje prema nekoliko kategorija.

Određeni broj ustavnosudskih akata, prikazan na ovim stranicama, objavljen je u "Narodnim novinama", službenom glasilu Republike Hrvatske, u službenoj publikaciji Ustavnog suda "Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske" te u službenoj publikaciji Venecijanske komisije "Bulletin on Constitutional Case-Law" (ti ustavnosudski akti evidentirani su oznakom /identification/ objave u Bulletinu, koja sadržava redni broj objave u tekućoj godini i oznaku države suda).

Zbirka ustavnosudske prakse na ovim stranicama kontinuirano se i trajno ažurira novim ustavnosudskim aktima.

  

Poveznica: PRAKSA USTAVNOG SUDA