Opći akti iz područja javne nabave

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 24. studenoga 2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 24. studenoga 2022.

 

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 30. lipnja 2017.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 30. lipnja 2017.

 

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu