Međunarodna suradnja Ustavnog suda

Ustavni sud Republike Hrvatske uključen je u razvijenu međunarodnu multilateralnu suradnju. Punopravni je član Konferencije europskih ustavnih sudova, Svjetske konferencije o ustavnom sudstvu te Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe. Također ostvaruje kontakte i s drugim mjerodavnim tijelima Vijeća Europe, osobito s Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu i Europske Unije.

Pored multilateralne suradnje, Ustavni sud Republike Hrvatske ostvaruje kontakte i trajno surađuje s ustavnim odnosno drugim najvišim nacionalnim sudovima koji obavljaju funkcije ustavnog sudovanja u drugim zemljama. Bilateralna se suradnja ostvaruje kroz radne i službene susrete sutkinja i sudaca hrvatskog Ustavnog suda s kolegama u inozemstvu, s jedne strane odnosno organiziranjem radnih i službenih susreta sa sutkinjama i sucima stranih sudova u Hrvatskoj, s druge strane. Pored toga ostvaruju se i radni susreti sa sutkinjama i sucima Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije.

Ustavni sud Republike Hrvatske redovito posjećuju i veleposlanici akreditirani u Republici Hrvatskoj te predstavnici različitih međunarodnih udruženja, organizacija i delegacija u posjeti Republici Hrvatskoj.