USTAVNA TUŽBA

Ustavna tužba je posebno sredstvo ustavnosudske zaštite koje se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske radi zaštite pojedinačnih ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Velik broj ustavnih tužbi pišu podnositelji osobno, bez punomoćnika. Ti podnesci, ali i mnoge druge ustavne tužbe, vrlo često ne udovoljavaju pretpostavkama koje za podnošenje ustavne tužbe propisuje Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Radi pružanja pomoći svima - bili to podnositelji ustavne tužbe ili njihovi punomoćnici - na ovim stranicama Ustavnog suda Republike Hrvatske možete dobiti besplatan obrazac ustavne tužbe, kao i podrobne upute za njihovo ispunjavanje.