Temeljni pravni akti

I.

Za djelovanje i unutarnje ustrojavanje Ustavnog suda Republike Hrvatske mjerodavni su sljedeći pravni akti:

 USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
 USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE
 POSLOVNIK USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE


Ustav Republike Hrvatske popularno se naziva i "božićni Ustav" jer je donesen 22. prosinca 1990. Do danas je mijenjan i dopunjavan pet puta.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske jedini je zakon u Republici Hrvatskoj koji ima snagu Ustava jer se donosi i mijenja u postupku za promjenu Ustava (članak 127. stavak 2. Ustava). Okvirni predmet uređenja tog zakona propisan je člankom 127. stavkom 1. Ustava. Prvi Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske donesen je 1991. godine. Danas je na snazi Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske iz 1999. godine, s izmjenama i dopunama iz 2002. godine.

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske donosi sam Ustavni sud izravno na temelju članka 127. stavka 3. Ustava. Njime se uređuje unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda.

   

II.

Najvažniji međunarodni pravni akt koji Ustavni sud neposredno primjenjuje u svom djelovanju je:

 KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA VIJEĆA EUROPE

Republika Hrvatska je stranka Konvencije od 5. studenoga 1997.