Financijsko poslovanje Ustavnog suda

IZVOR FINANCIRANJA USTAVNOG SUDA

Ustavni sud Republike Hrvatske kao samostalan razdjel i glava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske realizaciju svog programa isključivo financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. godina 

 

Proračunski dokumenti Ustavnog suda RH za 2023. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2023. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2023. godinu

 

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Opći dio

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Posebni dio

Proračun Ustavnog suda RH - Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - obrazloženje

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Plan prihoda

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Plan rashoda

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Rashodi prema izvorima financiranja

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - Račun financiranja

 

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. godina

 

2. Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana Ustavnog suda Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024. godina

 

2. Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu 

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

 

2. Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu 

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 

Izmjene i dopune Proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

 

Privremeno financiranje Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

Privremeno financiranje Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

 

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu

Izmjene i dopune proračuna Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu

 

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu

Proračun Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2023. godine

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2023. godine - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2023. godine - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2023. godine - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 1-6mj. 2023.godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2022. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2022. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 1-6mj. 2022. godine - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 1-6mj. 2022. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2021. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2021. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2020. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2020. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2019. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2018. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2018. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2017. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje 2017. godine

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2016. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu

 

Konsolidirani izvještaji za 2016. godinu

Konsolidirani izvještaj za 2016. godinu - RefStr

Konsolidirani izvještaj za 2016. godinu - PRRAS

Konsolidirani izvještaj za 2016. godinu - RasF

Konsolidirani izvještaj za 2016. godinu - PVRIO

Konsolidirani izvještaj za 2016. godinu - Bil

Konsolidirani izvještaj za 2016. godinu - Obv

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu

Financijski izvještaj Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu - RefStr

Financijski izvještaj Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu - PRRAS

Financijski izvještaj Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu - RasF

Financijski izvještaj Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu - PVRIO

Financijski izvještaj Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu - Bil

Financijski izvještaj  Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2015. godinu - Obv

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

 

Konsolidirani izvještaji za 2015. godinu

Konskolidirani izvještaj za 2015. godinu - RefStr

Konskolidirani izvještaj za 2015. godinu - PRRAS

Konskolidirani izvještaj za 2015. godinu - RasF

Konskolidirani izvještaj za 2015. godinu - PVRIO

Konskolidirani izvještaj za 2015. godinu - Bil

Konskolidirani izvještaj za 2015. godinu - Obv

 

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - RefStr

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - PRRAS

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - NT

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - RasF

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - PVRIO

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - Bil

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - Obv

Financijski izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - SPRRAS

 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu

 

Konsolidirani izvještaji za 2014. godinu

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - RefStr

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - PRRAS

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - NT

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - RasF

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - PVRIO

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - Bil

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - Obv

Konsolidirani izvještaji Ustavnog suda Republike Hrvatske za 2014. godinu - SPRRAS 


DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA, SPONZORSTVA I DONACIJE

Tijekom 2022. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.

Tijekom 2021. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.

Tijekom 2020. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.

Tijekom 2019. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.

Tijekom 2018. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.

Tijekom 2017. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.

Ustavni sud Republike Hrvatske u 2016. godini  donirao je =3.000,00 kn (slovima: tri tisuće kn)  Pravnom fakultetu u Splitu za organizaciju desetih Hrvatsko-francuskih upravnopravnih dana.

Tijekom 2015. godine Ustavni sud Republike Hrvatske nije dodijelio bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije.


UPRAVLJANJE RIZICIMA

 

Odluka o ustrojavanju Registra rizika na razini Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

Strategija upravljanja rizicima Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

Godišnje izvješće o provedbi Strategije upravljanja rizicima USRH-2018. godina

 

Godišnje izvješće o provedbi Strategije upravljanja rizicima USRH-2019. godina

 

Godišnje izvješće o provedbi Strategije upravljanja rizicima USRH-2020. godina

 

Godišnje izvješće o provedbi Strategije upravljanja rizicima USRH-2021. godina

 

Godišnje izvješće o provedbi Strategije upravljanja rizicima USRH-2022. godina