Radnopravni odnosi

 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnog sudu Republike Hrvatske

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u USRH od 16. listopada 2020.

Odluka o okvirnim mjerilima za rad ustavnosudskih savjetnika od 16. listopada 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnog sudu Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnog sudu Republike Hrvatske

Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2019. godinu od 16. siječnja 2019.

Pravilnik o upućivanju ustavnosudskih savjetnika USRH na rad u Europski sud za ljudska prava od 26. studenoga 2018.

Plan prijama u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2018. godinu od 23. svibnja 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnog sudu Republike Hrvatske

Plan prijama u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2015. godinu od 15. lipnja 2015.

Ispravak Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 22. kolovoza 2014.

Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske od 20. kolovoza 2014.

Odluka o zabrani pušenja u prostorijama Ustavnog suda Republike Hrvatske od 2. studenoga 2011.

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva te Pismohrani Ustavnog suda Republike Hrvatske s Posebnim popisom od 30. rujna 2005.