Povjerljivi savjetnik

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.
 
Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:
- nadređenom državnom službeniku,
- sindikalnom povjereniku,
- ovlaštenoj osobi za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivoj savjetnici).

Povjerljiva savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske:
Ivana Sečenj, voditeljica kabineta predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske
telefon: 01/6400-100
faks uređaj: 01/6400-000
e-mail: ivana_secenj@usud.hr

 

Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice u Ustavnome sudu RH od 7. studenoga 2022.