Povjerljivi savjetnik

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.
 
Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:
- nadređenom državnom službeniku,
- sindikalnom povjereniku,
- ovlaštenoj osobi za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivoj savjetnici).

Povjerljiva savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske:
Tatjana Brajković, tajnica Ureda glavnog tajnika
telefon: +385 1 6400 200
e-mail: Tatjana_Brajkovic@usud.hr

 

Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice u Ustavnom sudu Republike Hrvatske