Praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku

Na ovoj stranici nalaze se sve presude koje je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: ESLJP) do sada donio u odnosu na Republiku Hrvatsku, sve odluke u odnosu na Republiku Hrvatsku donesene nakon 2000. godine, te presude i odluke kojima su zahtjevi brisani s liste predmeta tog suda. Presude i veći dio odluka prevedeni su na hrvatski jezik, a njihov izvorni tekst na engleskom jeziku dostupan je na internetskoj stranici Ustavnog suda na engleskom jeziku "ECHR case-law".

Prijevodi izvornih tekstova presuda i odluka ESLJP-a na hrvatski jezik preuzeti su sa službenih internetskih stranica Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. Izvorni tekstovi presuda i odluka na engleskom jeziku preuzeti su sa službene internetske stranice ESLJP-a. Ustavni sud Republike Hrvatske nije odgovoran za točnost sadržaja prijevoda izvornih tekstova i izvornih tekstova presuda i odluka ESLJP-a.

U slučaju da Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske nije osigurao prijevod presude ili odluke ESLJP-a na hrvatski jezik, o tom se predmetu navode samo temeljni podaci, uz napomenu: "službeni prijevod na hrvatski jezik nije dostupan".

Presude i odluke mogu se pretraživati na nekoliko načina.

Prvo, presude i odluke razvrstane su prema člancima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Svaki članak razvrstan je u jednu ili više potkategorija temeljnog prava sadržanog u pojedinom članku Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Svaka potkategorija dalje je razvrstana prema načinu na koji je ESLJP odlučio o prigovorima u vezi s tim temeljnim pravom (primjerice povreda, nema povrede, odbacivanje, brisan s liste predmeta).

Drugo, presude i odluke razvrstane su prema početnom slovu prezimena, odnosno naziva podnositelja zahtjeva ili inicijalima.

Treće, presude i odluke kojima su zahtjevi brisani s liste predmeta ESLJP-a razvrstani su na one u kojima je postignuto prijateljsko rješenje (nagodba) između podnositelja zahtjeva i Republike Hrvatske i na one koji su brisani s liste predmeta iz drugih razloga ("- ostalo"). Unutar svake te kategorije predmeti su razvrstani i prema početnom slovu prezimena, odnosno naziva podnositelja zahtjeva ili inicijalima.

Četvrto, sve presude i odluke mogu se pretraživati po datumu donošenja presude ili odluke ESLJP-a, od najnovijih prema starijima.

Peto, u "Pretraživanju po tekstu" presude i odluke, te presude i odluke kojima su zahtjevi brisani s liste predmeta mogu se pretraživati upisom bilo koje riječi sadržane u njima. Promjena riječi po broju, rodu i padežu izbjegava se upisom korijena riječi i dodavanjem oznake * (primjerice, upisivanje korijena riječi razum* obuhvaća sve oblike riječi "razum", "razumnost" i "razuman").

Sadržaj se neprekidno dopunjava novim presudama i odlukama ESLJP-a.

 

Napomena:
Presudom ESLJP u pravilu odlučuje o:
- osnovanosti zahtjeva podnositelja (meritumu spora).

Odlukom ESLJP u pravilu odlučuje o:
- dopuštenosti, odnosno nedopuštenost zahtjeva podnositelja,
- postizanju prijateljskog rješenja (nagodbe).

 

Uputa:
Osobe zainteresirane za podnošenje zahtjeva ESLJP-u upućuju se na "Upute za podnošenje i ispunjavanje zahtjeva Europskom sudu", objavljene na internetskoj stranici ESLJP-a na hrvatskom jeziku.