Republika Hrvatska

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE
www.predsjednica.hr

HRVATSKI SABOR
www.sabor.hr

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
www.vlada.hr

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
www.vsrh.hr

HIDRA: Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured
www.digured.hr

Ustavni sudovi i najviši nacionalni sudovi koji obnašaju ustavnosudsku nadležnost

Albania
Ustavni sud - Constitutional Court
www.gjk.gov.al

Alžir
Ustavno vijeće - Constitutional Council
www.conseil-constitutionnel.dz

Andora
Ustavni sud - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.ad

Argentina
Vrhovni sud nacionalne pravde - Supreme Court of Justice of the Nation
www.pjn.gov.ar

Armenija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.concourt.am

Australija
Visoki sud - High Court
www.hcourt.gov.au

Austrija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.vfgh.gv.at

Azerbajdžan
Ustavni sud - Constitutional Court
www.constitutional-court-az.org

Bahrein
Ustavno vijeće - Constitutional Council
www.constitutional-court.org.bh/CCB/en/contactus.aspx

Belgija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.const-court.be

Bjelorusija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ncpi.gov.by

Bolivija
Ustavno sudište - Constitutional Tribunal
www.tribunalconstitucional.gob.bo

Bosna i Hercegovina
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ccbh.ba

Brazil
Savezni vrhovni sud - Federal Supreme Court
www.stf.gov.br

Bugarska
Ustavni sud - Constitutional Court
www.constcourt.bg

Cipar
Vrhovni sud - Supreme Court
www.supremecourt.gov.cy

Crna Gora
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ustavnisudcg.co.me

Češka Republika
Ustavni sud - Constitutional Court
www.concourt.cz

Čile
Ustavno sudište - Constitutional Tribunal
www.tribunalconstitucional.cl

Danska
Vrhovni sud - Supreme Court
www.domstol.dk

Estonija
Vrhovni sud - Supreme Court
www.nc.ee

Filipini
Vrhovni sud - Supreme Court
www.supremecourt.gov.ph

Finska
Vrhovni sud/Vrhovni upravni sud - Supreme Court/Supreme Administrative Court
www.kko.fi

Francuska
Ustavno vijeće - Constitutional Council
www.conseil-constitutionnel.fr

Gruzija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.constcourt.ge

Indija
Vrhovni sud - Supreme Court
www.supremecourtofindia.nic.in

Indonezija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Irska
Vrhovni sud - Supreme Court
www.courts.ie

Island
Vrhovni sud - Supreme Court
www.haestirettur.is

Italija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.cortecostituzionale.it

Izrael
Vrhovni sud - Supreme Court
www.court.gov.il

Japan
Vrhovni sud - Supreme Court
www.courts.go.jp

Južna Afrika

Ustavni sud - Constitutional Court
www.constitutionalcourt.org.za

Kanada
Vrhovni sud - Supreme Court
www.scc-csc.gc.ca

Kazakhstan
Ustavno vijeće - Constitutional Council
www.constcouncil.kz

Koreja, Republika
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ccourt.go.kr

Kosovo, Republika
Ustavni sud - Constitutional Court
www.gjk-ks.org

Latvija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.satv.tiesa.gov.lv

Lihtenštajn
Ustavni sud - Constitutional Court
www.stgh.li

Litva
Ustavni sud - Constitutional Court
www.lrkt.lt

Luksemburg
Ustavni sud - Constitutional Court
www.mj.public.lu/juridictions/cour_constitutionnelle/index.html

Mađarska
Ustavni sud - Constitutional Court
www.mkab.hu

Makedonija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.constitutionalcourt.mk

Malta
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ccmalta.com

Moldavija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.constcourt.md

Monako
Vrhovni sud - Supreme Court
http://en.gouv.mc/Government-Institutions/Institutions/Justice/The-Supreme-court

Mongolija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.conscourt.gov.mn

Nizozemska
Vrhovni sud - Supreme Court
www.rechtspraak.nl

Norveška
Vrhovni sud - Supreme Court
www.domstol.no

Njemačka
Savezni ustavni sud - Federal Constitutional Court
www.bundesverfassungsgericht.de

Organizacija američkih država
Međuamerički sud za ljudska prava - Inter-Americian Court of Human Rights
www.corteidh.or.cr

Peru
Ustavno sudište - Constitutional Tribunal
www.tc.gob.pe

Poljska
Ustavno sudište - Constitutional Tribunal
www.trybunal.gov.pl

Portugal
Ustavni sud - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.pt

Rumunjska
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ccr.ro

Ruska Federacija
Ustavni sud - Constitutional Court
ks.rfnet.ru

Sjedinjene Američke Države
Vrhovni sud - Supreme Court
www.supremecourtus.gov

Slovačka
Ustavni sud - Constitutional Court
www.concourt.sk

Slovenija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.us-rs.si

Srbija
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ustavni.sud.rs

Španjolska
Ustavni sud - Constitutional Court
www.tribunalconstitucional.es

Švedska
Vrhovni sud - Supreme Court
www.hogstadomstolen.se

Švicarska
Savezni sud - Federal Court
www.bger.ch

Tajland

Ustavni sud - Constitutional Court
www.constitutionalcourt.or.th/english/

Turska
Ustavni sud - Constitutional Court
www.anayasa.gov.tr

Ujedinjeno Kraljevstvo
Dom lordova/Krunsko vijeće - House of Lords/Privy Council
www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldjudinf.htm
www.privy-council.org.uk

Ukrajina
Ustavni sud - Constitutional Court
www.ccu.gov.ua

Međunarodne institucije

SUD EUROPSKE UNIJE
Europska Unija, Luxembourg
curia.europa.eu

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
Vijeće Europe, Strasbourg
www.echr.coe.int

KOMISIJA ZA DEMOKRACIJU PUTEM PRAVA
(VENECIJANSKA KOMISIJA)
Vijeće Europe, Strasbourg
www.venice.coe.int

KONFERENCIJA EUROPSKIH USTAVNIH SUDOVA
www.confcoconsteu.org