Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - namještenik - spremač/ica od 17. travnja 2012.

                        grb.gif
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Broj: SuT-K-15/2012-1
Zagreb, 17. travnja 2012.   

             

O G L A S

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Ustavni sud Republike Hrvatske

 

- Namještenik/ica za radno mjesto IV. vrste - spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

 

Opis poslova: poslovi čišćenja uredskog i drugog poslovnog prostora, okoliša i zelenih površina; drugi odgovarajući pomoćni poslovi po nalogu voditelja stručno-tehničkih, pomoćno-tehničkih i uslužnih poslova.

 

            Uvjeti:

            Natjecatelji za mjesto spremača/ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1) NSS ili osnovna škola   

2) najmanje dvije (2) godine radnog staža

           

Pozivaju se natjecatelji koji ispunjavaju uvjete da u roku od osam dana od dana objave oglasa u "Biltenu" podnesu zamolbu kojoj treba priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- dokaz o stečenoj školskoj spremi,

- uvjerenje da se protiv natjecatelja/ice ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),

- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice),

- životopis.

 

Osoba na radno mjesto spremača/ice prima se na određeno vrijeme do 30. lipnja 2012., uz obavezni probni rad u trajanju od 15 dana.

Prije izbora provest će se provjera vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova spremača/ice u Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se, u roku 8 dana od dana objave oglasa u "Biltenu" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu tj. od 25. veljače 2011., na adresu: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Varšavska   3-5, 10000 Zagreb, s naznakom “za oglas-spremač/ica”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatu izbora natjecatelji/ce bit će obaviješteni u roku 15 dana po završetku postupka odabira.