Javni natječaj za prijam u radni odnos na nedoređeno vrijeme  - 1 spremač/ica i 1 natkonobar/ica

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
            GLAVNO TAJNIŠTVO
Broj: SuT-K-18/2016-1
Zagreb, 20. svibnja 2016.   

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
u Ustavni sud Republike Hrvatske

 

1. Namještenik/ica za radno mjesto IV. vrste - spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Opis poslova: poslovi čišćenja uredskog i drugog poslovnog prostora, okoliša i zelenih površina; drugi odgovarajući pomoćni poslovi po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za upravljanje imovinom

Uvjeti:
Natjecatelji za mjesto spremača/ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1) NSS ili osnovna škola 
2) najmanje jedna (1) godina radnog staža

 

2. Namještnik/ica za radno mjesto III. vrste - natkonobar - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Opis poslova: organiziranje i koordiniranje radom ugostiteljske jedinice; nabava, zaprimanje i izdavanje robe; obračun utroška; nadzor nad primjenom standarda prema higijensko-sanitarnim propisima; drugi poslovi po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za upravljanje imovinom

Uvjeti:  
Natjecatelji za mjesto natkonobara/ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1) srednja stručna sprema ugostiteljske ili druge odgovarajuće struke,
2) najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

ili

1) KV konobar,
2) najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.  

 

Pozivaju se natjecatelji koji ispunjavaju uvjete da u roku od osam dana od dana objave oglasa u "Biltenu" podnesu zamolbu kojoj treba priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o stečenoj školskoj spremi,
- uvjerenje da se protiv natjecatelja/ice ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice/potvrda HZMO o podacima iz matične evidencije),
- životopis.

Osobe se primaju na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se, u roku 8 dana od dana objave oglasa u "Biltenu" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu na adresu: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom “za javni natječaj-spremač/ica” odnosno "za javni natječaj-natkonoba/icar". Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na temelju prijava na natječaj izvršit će se uži izbor za svako raspisano mjesto do 5 kandidata s kojima će se obaviti razgovor.

O rezultatu izbora natjecatelji/ce bit će obaviješteni u roku 15 dana po završetku postupka odabira.