Javni natječaj za prijam u radni odnos na nedoređeno vrijeme  - 1 spremač/ica

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
             GLAVNO TAJNIŠTVO
Broj: SuT-K-9/2017-1
Zagreb, 2. ožujka 2017.

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
u Ustavni sud Republike Hrvatske

1. Namještenik/ica za radno mjesto IV. vrste - spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Opis poslova: poslovi čišćenja uredskog i drugog poslovnog prostora, okoliša i zelenih površina; drugi odgovarajući pomoćni poslovi po nalogu pomoćnika glavnog tajnika za upravljanje imovinom

Uvjeti:  

Natjecatelji za mjesto spremača/ice moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) NSS ili osnovna škola 
2) najmanje jedna (1) godina radnog staža

Pozivaju se natjecatelji koji ispunjavaju uvjete da u roku od osam dana od dana objave natječaja u "Biltenu" podnesu zamolbu kojoj treba priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o stečenoj školskoj spremi,
- uvjerenje da se protiv natjecatelja/ice ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice/potvrda HZMO o podacima iz matične evidencije),
- životopis.

Osobe se primaju na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se, u roku 8 dana od dana objave natječaja u "Biltenu" Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zagrebu (tj. od 6.3.2017.) na adresu: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 4, 10000 Zagreb, s naznakom “za javni natječaj-spremač/ica”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na temelju prijava na natječaj izvršit će se uži izbor za raspisano mjesto do 5 kandidata s kojima će se obaviti razgovor.

O rezultatu izbora natjecatelji/ce bit će obaviješteni u roku 15 dana po završetku postupka odabira.