Znanstveno-istraživački projekti

Napomena: znanstveno-istraživačke djelatnosti navode se kronološkim redom od novijih prema starijima

 • Novi hrvatski pravni sustav (1997 >)
  Nositelj znanstvenog projekta: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Funkcija u projektu: istraživač

 • Znanstveni projekt "Europeizacija hrvatske javne uprave: razvoj i identitet" (2007‒2014)
  Nositelj projekta: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprić)
  Šifra projekta: 066-0661428-2515
  Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  Funkcija u projektu: istraživač
  Rezultat projekta: knjiga Europeizacija hrvatske javne uprave, ur. Ivan Koprić, Biblioteka Suvremena javna uprava, knjiga broj 28, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, 2014.

 • Zakonski okviri za decentralizaciju u Hrvatskoj – Legislative Frameworks for Decentralization in Croatia (2000‒2001)
  Nositelj projekta: Hrvatski pravni centar Zagreb ‒ Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI), Budapest
  Funkcija u projektu: voditelj dionice "Lokalni izbori"
  Rezultat projekta: radovi objavljeni u knjizi "Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia", Zagreb, 2003.

 • Novo hrvatsko izborno zakonodavstvo – usporedba instituta hrvatskog izbornog zakonodavstva s europskim standardima (1999‒2000)
  Nositelj projekta: Freedom House USA i Hrvatski pravni centar Zagreb
  Funkcija u projektu: voditelj istraživačkog projekta
  Rezultat projekta: Amandmani na Konačni prijedlog Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (P.Z. br. 628) od 26. listopada 1999. (22 autorske kartice, arhiv Hrvatskog sabora i Hrvatskog pravnog centra)

 • International Research Project: Statelessness/Citizenship in the Former Yugoslavia (1995)
  Nositelj znanstveno-istraživačkog projekta: UNCHR, Ženeva
  Funkcija u projektu: voditelj i glavni istraživač za Hrvatsku
  Rezultat projekta: Nacionalno izvješće "A Study on Croatian Citizenship. Problem of Stateless Persons in the Republic of Croatia" (54 autorske kartice)