Stručna djelatnost

 

1. STRUČNI EDUKACIJSKI PROGRAMI
2. RAD NA ENCIKLOPEDIJSKIM IZDANJIMA
3. ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUGAMA, DRUGIM ORGANIZACIJAMA ILI TIJELIMA
4. UREDNIŠTVA

 

1. Stručni edukacijski programi

 • Nacionalni tutor za provedbu Europskog programa za obrazovanje pravnika Vijeća Europe (The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals ‒ the HELP Programme)

E-distance learning course "Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Europski sud za ljudska prava" proveden je u Republici Hrvatskoj, putem Pravosudne akademije, u razdoblju od 15. svibnja 2014. do 2. srpnja 2015.

 

2. Rad na enciklopedijskim izdanjima

 • Članica Savjetodavnog odbora Enciklopedije komparativnog ustavnog prava Instituta Max Planck iz Heildeberga, Njemačka.

(Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, ur. Dr. Daniel Gruss, Dr. Tilmann Röder, Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum, Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit / Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law, Heildeberg).

 • Autorica članaka za Hrvatsku enciklopediju Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", Zagreb ‒ svesci 1., 2., 3., 5., 6. i 8. (1997‒2006).

 

3. Članstvo u strukovnim udrugama, drugim organizacijama ili tijelima

 

 • Članica Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe iz Republike Hrvatske od 2010. (ponovno imenovana 2014.). Potpredsjednica je Potkomisije za ravnopravnost spolova te Komisije (2015. ˃)
 • Članica Savjetodavnog odbora Max Planck enciklopedije komparativnog ustavnog prava (Max Planck Encyclopaedia of Comparative Constitutional Law) (2014. >)
 • Članica Hrvatske udruge za ustavno pravo (2010. ˃)

 • Članica:
              - Hrvatskog pravnog centra (od 1994.)
              - Kluba sveučilišnih nastavnika (od 1995.)
              - Instituta za javnu upravu (od 1997.)
              - Instituta za ljudska prava, Novi Vinodolski (1998.)
              - Akademije pravnih znanosti Hrvatske (od 2001.)
 • Predsjednica Nadzornog odbora Akademije pravnih znanosti Hrvatske (2004. ˃ )
 • Članica Nakladničkog vijeća "Hrvatske pravne revije" - nakladnik: Inženjerski biro, dioničko društvo za poslovne i računalne usluge, Zagreb  (2008. ˃)
 • Članica Radne skupine za izradu obrazovnih materijala i programa usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika o pravnoj stečevini Europskih zajednica za Pravosudnu akademiju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (2008. ˃ )

 PROTEKLA ČLANSTVA:

 • Zamjenica člana Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe iz Republike Hrvatske (2005. - 2010.). Članica Biroa (Bureau) Komisije (ožujak 2014. - prosinac 2015.)
 • Predsjednica Stručnog povjerenstva za provođenje natječaja za izradu rukopisa udžbenika za upravne i birotehničke škole Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske (Odluka ministra prosvjete i športa, klasa: 602-09/97-01/580, urbroj: 532-03-02/4-97-1 od 3. prosinca 1997.)
 • Članica Udruženja pravnica Hrvatske (2. veljače 1998.; članstvo nije obnavljano)
 • Članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za pitanja jednakosti (od 7. travnja 1998. do 7. prosinca 1999.)
 • Članica Organizacijskog odbora Vlade Republike Hrvatske za obilježavanje 50-te obljetnice Opće deklaracije Ujedinjenih naroda (1998.)
 • Članica Komisije za polaganje državnih stručnih ispita pri Središnjem državnom uredu za upravu Vlade Republike Hrvatske (od 2000. do 2005.)
 • Članica Hrvatske sekcije Međunarodne komisije za građanska stanja (Commission internationale de l'etat civil) iz Strasbourga, Francuska (2002.)
 • Članica Stručnog savjeta "Narodnih novina" za pravnu edukaciju i informiranje (do 31. prosinca 2007.)

 

4. Uredništva

 • Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 2015. / Selection of Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia 2015 (u pripremi)
              Narodne novine, Zagreb (izvršni nakladnik)
              Glavna urednica
 • Savjetovanje "Lokalna samouprava – pravno uređenje i praksa", Opatija, 10. do 12. prosinca 2003.
              Organizator: Narodne novine d.d. – program pravne edukacije i informiranja
              Urednica i voditeljica
 • Croatian Critical Law Review, Croatian Law Centre, Zagreb, Volume 3, Number 1-2 (1998): The Citizenship Status of Citizens of the Former SFR Yugoslavia After its Dissolution, Part One (Introduction – Historical Consideration – Regional Dimensions)
              Guest-editor (gost-urednik)
 • Croatian Critical Law Review, Croatian Law Centre, Zagreb, Volume 3, Number 3 (1998): The Citizenship Status of Citizens of the Former SFR Yugoslavia After its Dissolution, Part Two (A Particular Case: Eastern Slavonia, Baranja and Western Srijem - Alien Rights in Croatia - International and Regional Approaches)
              Guest-editor (gost-urednik)
 • Okrugl stol "Udruge u Hrvatskoj, pravni i socijalni aspekti", Zagreb, 27. travnja 1998.
              Organizator: Hrvatski pravni centar i Centar za razvoj neprofitnih organizacija uz potporu Friedrich Ebert Stiftunga, Office for Transitional Initiatives i Westminster Foundation for Democracy
              Urednica i voditeljica