Nastavna djelatnost

 

1. DODIPLOMSKA NASTAVA
2. POSLIJEDIPLOMSKA NASTAVA
3. PREDAVANJA U SVOJSTVU GOSTA-PREDAVAČA

 

1. Dodiplomska nastava

Napomena: nastavne djelatnosti navode se kronološkim redom od starijih prema novijima

 • Na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 1986. do 1990. godine kontinuirano je održavala cjelokupnu nastavu (predavanja, seminari, vježbe) i provodila ispite iz predmeta Upravno pravo.

 • Na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1990. do 2000. godine kontinuirano je održavala cjelokupnu nastavu (predavanja, seminari, vježbe) i provodila ispite na sljedećim nastavnim predmetima, u okvirima ovlaštenja i Nastavnog programa Pravnog fakulteta u Zagrebu:

Upravno pravo – predavanja, seminari i ispiti na IV. godini pravnog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

Osnove upravnog prava ‒ predavanja, seminari, vježbe i ispiti na III. godini studija na Studijskom centru za obrazovanje socijalnih radnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

Upravno pravo ‒ predavanja i ispiti na I. godini Poreznog studija društvenog veleučilišta u Zagrebu;

Upravno pravo-opći dio ‒ predavanja, seminari i ispiti na I. godini Upravno-pravnog studija (VI. stupanj), odnosno na I. godini Upravnog studija Društvenog veleučilišta u Zagrebu;

Pravo okoliša (izborni predmet) ‒ predavanja i ispiti na III. godini pravnog studija na Pravnom fakultetu (interdisciplinarni predmet s više predavača).

U razdoblju od 1990. do 1994. godine održavala je nastavu i provodila ispite iz izbornog predmeta Nomotehnika na IV. godini pravnog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 • Nakon izbora za sutkinju Ustavnog suda Republike Hrvatske u prosincu 1999. godine, nastavila je obavljati nastavnu djelatnost na IV. godini Pravnog fakulteta u okviru predmeta Upravno pravo u opsegu od 25% godišnje satnice (ugovor s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu broj: 01-4117/1-1999 od 7. prosinca 1999.), i na I. godini Poreznog studija, te je nastavila biti mentor studentima IV. godine Pravnog fakulteta u Zagrebu i studentima Poreznog studija u izradi diplomskih radova.

 • Nakon ponovnog izbora za sutkinju Ustavnog suda Republike Hrvatske (prosinac 2007.) u razdoblju od 2008. do 2010. godine:

‒ nastavila je obavljati nastavnu djelatnost na predmetu Upravno pravo u opsegu od 25% godišnje satnice (ugovor s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu broj: 112-02/07-15-87, ur.broj: 251-55-07-1 od 7. prosinca 2007.);

‒ bila je nositeljica nastavnog predmeta Osnove upravnog prava na Studijskom centru za obrazovanje socijalnih radnika odnosno Diplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;

‒ bila je nositeljica nastavnih predmeta Upravno pravo i Upravno postupovno pravo na stručnom poreznom studiju Društvenog veleučilišta u Zagrebu;

‒ bila je vanjska suradnica na studijskom predmetu Upravno pravo na Stručnom studiju kriminalistike na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu;

‒ bila je mentorica studentima u izradi diplomskih radova.

S obzirom na obveze vezane uz obnašanje dužnosti predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske, od 2010. godine ima status nositelja predmeta Upravno pravo (Studij: Pravo ‒ 7. semestar. Šifra: 44339. ECTS: 8.0) na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a nastavu održava u opsegu manjem od 25%.

 

2. Poslijediplomska nastava

Napomena: nastavne djelatnosti navode se kronološkim redom od starijih prema novijima

 • U okviru predmeta Upravno pravo na Poslijediplomskom studiju iz upravno-političkih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održavala je predavanja i provodila seminarsku nastavu iz kolegija Pravo javnih stvari, za koji je izradila nastavni program.

Bila je mentor polaznicima u izradi seminarskih radova (do školske godine 2005/2006.) te članica više povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih radova polaznika Poslijediplomskog studija iz upravno-političkih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 • Do 2009. godine, bila je nositeljica sljedećih kolegija na Poslijediplomskom doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Načela europskog upravnog prava (izborni predmet)

Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe u radu državne i javne uprave (izborni predmet).

 • Do 2009. godine, bila je predavačica na Poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima:

Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu

Upravno pravo ‒ nacionalni i europski aspekt

Upravno procesno pravo.

S obzirom na obveze vezane uz obnašanje dužnosti predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske, pristupnica je od 2010. godine u smanjenom opsegu nastavila održavati predavanja samo na Poslijediplomskom doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

3. Predavanja u svojstvu gosta-predavača

Napomena: predavanja se navode kronološkim redom od starijih prema novijima

 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, šk. god. 2002/2003.

Gost-predavač na Poslijediplomskom studiju "Hrvatska i Europa", kolegij: Europske političke stranke i pokreti.

 • Fakultet Kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, veljača 2005.

Gost-predavač na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Ekoinženjerstvo, kolegij: Pravo okoliša (2711).

 • Правниот факултет "Јустинијан Први", Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Makedonija 8. svibnja 2013.

Gost-predavač u povodu Dana Europe i pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na temu "Europska konvencija o ljudskim pravima kao dio acquis communautaire Europske unije".

 • Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 5. lipnja 2013. (suorganizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku)

Gost-predavač u povodu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na temu "Ljudska prava i acquis communautaire Europske unije".

 • Freedom of Expression Law Clinic, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 11. prosinca 2014.

Gost-predavač u povodu završetka Pravne klinike o slobodi izražavanja (Freedom of Expression Law Clinic) u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Programme in Comparative Media Law and Policy at the University of Oxford, Media Legal Defence Initiative (London) i Garden Court Chambers (London), na temu "Every day is a human rights day. On human rights day we speak out!"

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija, 25. ožujka 2015.

Gost-predavač na Katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava (voditeljica prof. dr. sc. Jasminka Hasanbegović), u okviru predmeta Pravo i pravda.

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina, 14. svibnja 2015.

Gost-predavač na temu "Uloga ustavnog sudstva u europeizaciji domaćeg prava".