Govori

Napomena: izbor iz govora predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske navodi se kronološkim redom od novijih prema starijima

  Govor pred diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 3. 12. 2008

 • Predstavljanje knjige "Izbor odluka Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke. Dodatni svezak na hrvatskom jeziku", Zagreb, 15. rujna 2015.
              Organizator: Konrad Adenauer Stiftung i Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Mostaru o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava, Mostar, 25. ožujka 2015.
              Organizator: Sveučilište u Mostaru i Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

 • Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Beogradu o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava, Beograd, 25. ožujka 2015.  
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Beogradu, Republika Srbija

 • Svečano zatvaranje pravne klinike Freedom of Expression Law Clinic za akademsku godinu 2014./2015. - predavanje "Every day is a human rights day. On human rights day we speak out!", Zagreb, 11. prosinca 2014.  
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Oxford, Media Legal Defence Initiative (London) i Garden Court Chambers (London). 

 • Govor u povodu Dana ljudskih prava na svečanoj sjednici Zavoda za mir i ljudska prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 10. prosinca 2013. 
             Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za mir i ljudska prava

 • Predstavljanje nakladničkog niza "Modernizacija prava" (20 knjiga) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 26. studenoga 2013.
              Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava

 • Predavanje za građanstvo na temu "Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava", Split, 5. studenoga 2013. 
              Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu
 • Promocija knjige "Liber amicorum Mihajlo Dika", Zagreb, 30. rujna 2013.
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Promocija knjige "Liber amicorum Petar Klarić", Zagreb, 27. lipnja 2013. 
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Predavanje za studente Pravnog fakulteta u Osijeku o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio acquis communautairea Europske unije, Osijek, 5. lipnja 2013.
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

 • Predavanje za studente Pravnog fakulteta "Justinijan Prvi" Sveučilišta "Sv. Ćirila i Metoda" u Skopju o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio acquis communautairea Europske unije, Skopje, 8. svibnja 2013.
              Organizator: Pravni fakultet "Justinijan Prvi" Sveučilišta "Sv. Ćirila i Metoda" u Skopju, Makedonija

 • Predavanje u povodu ulaska RH u EU "Europska konvencija o ljudskim pravima kao dio acquis communautairea Europske unije", Osijek, 5. lipnja 2013.
              Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku i Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • Radni sastanak sudaca Ustavnog suda s predsjednikom Republike Hrvatske, Zagreb, 22. prosinca 2011.
              Organizator: Ustavni sud Republike Hrvatske i Ured predsjednika Republike Hrvatske

 • Prva dodjela priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić, Zagreb, 12. travnja 2011.
              Organizator: Zaklada dr. sc. Jadranko Crnić

 • Radni sastanak sudaca Ustavnog suda s predsjednikom Republike Hrvatske, Zagreb, 21. prosinca 2010.
              Organizator: Ustavni sud Republike Hrvatske i Ured predsjednika Republike Hrvatske

 • Predstavljanje nakladničkog niza "Modernizacija prava" (10 knjiga) Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 9. srpnja 2009. 
              Organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava
 • Promocija knjige "Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928. - 2008.)", Zagreb, 6. travnja 2009. 
              Organizator: Novi Informator d.o.o. Zagreb i Hrvatska odvjetnička komora

 • Dan hrvatskih odvjetnika, Zagreb, 13. ožujka 2009. 
              Organizator: Hrvatska odvjetnička komora

 • Kampanja za ukidanje tjelesnog kažnjavanja djece, Zagreb, 4. ožujka 2009.
              Organizator: Vlada Republike Hrvatske

 • Promocija studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 10. siječnja 2009. 
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • Radni sastanak sudaca Ustavnog suda s predsjednikom Republike Hrvatske, Zagreb, 16. prosinca 2008.
              Organizator: Ustavni sud Republike Hrvatske i Ured predsjednika Republike Hrvatske

 • 60. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima UN, Zagreb, 9. prosinca 2008.
              Organizator: Građanski odbor za ljudska prava Zagreb

 • Radni sastanak sudaca Ustavnog suda s diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 3. prosinca 2008.
              Organizator: Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Dan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (232. godišnjica), Zagreb, 4. studenoga 2008.
              Organizator: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu