Uvodna napomena

Dobrodošli na stranicu Ustavnog suda koja sadrži upitnik namijenjen potencijalnim podnositeljima ustavne tužbe.

Prije ispunjavanja upitnika, skrećemo Vam pozornost na činjenicu da je od ukupnog broja riješenih ustavnih tužbi u 2015. godini, Ustavni sud njih 64% odbacio jer je utvrdio da nisu ispunjene postupovne pretpostavke za odlučivanje ili da ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari.

Ustavna tužba mora biti potpuna i razumljiva kako bi Ustavni sud po njoj mogao postupati.

Postupovne pretpostavke za odlučivanje o ustavnoj tužbi ispunjene su: ako je ustavna tužba podnijeta u povodu pojedinačnog akta  tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima (pojedinačnim aktom se u pravilu smatra odluka donesena u prethodno provedenom, pravomoćno okončanom postupku kojom je odlučeno o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela); ako je pravodobna (to jest ako je podnijeta u roku od 30 dana od dana primitka osporenog pojedinačnog akta); ako je potpuna (u članku 65. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu propisano je što ustavna tužba mora sadržavati) i ako je dopuštena (to jest ako je iscrpljen dopušten pravni put, odnosno ako je podnositelj u prethodnom postupku koristio dopuštena pravna  sredstva, ako je ustavnu tužbu podnijela ovlaštena osoba, te ako je tužbu podnijela pravna osoba koja može biti nositelj ustavnih prava).

Pod odlučivanjem o biti stvari razumijeva se odlučivanje o ustavnopravnoj biti stvari. Naime, ustavna tužba je posebno ustavnopravno sredstvo zaštite ustavnih prava u pojedinačnim slučajevima. Stoga ona mora sadržavati konkretne i obrazložene razloge povrede određenog ustavnog prava kako bi Ustavni sud mogao ispitati je li određeno ustavno pravo povrijeđeno ili nije, odnosno odlučiti o ustavnopravnoj biti stvari.

Dakle, ako Vaša ustavna tužba neće udovoljavati navedenim pretpostavkama, Ustavni sud će je odbaciti, odnosno neće je moći uzeti u razmatranje.

Da biste Vi sami saznali može li Ustavni sud razmotriti Vašu ustavnu tužbu (bilo da ste je već podnijeli bilo da je tek namjeravate podnijeti), molimo Vas ispunite  ovaj upitnik. Pri ispunjavanju upitnika bit će Vam dan nagovještaj o tome postoje li  zapreke zbog  kojih bi Vaša ustavna tužba mogla biti odbačena, a ne uzeta u razmatranje. Pri tome imajte na umu da ispunjavanje upitnika daje samo orijentaciju, a ne službeni odgovor Ustavnog suda.

 Sljedeće