XI. međunarodni kongres europskog i komparativnog ustavnog prava, Europski ustavni forum, Regensburg, Njemačka

7. prosinca 2009. - Katedra za europsko pravo Jean Monnet Sveučilišta u Regensburgu, u suradnji s Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu pomoć i suradnju te Međunarodnim udruženjem za ustavno pravo, organizirala je, od 4. do 5. prosinca 2009. u Regensburgu, Savezna Republika Njemačka, XI. međunarodni kongres europskog i komparativnog ustavnog prava, na kojem su sudjelovali predstavnici 31 europske države, Alžira, Meksika, Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde. Kongres je bio posvećen stanju ustavnog sudstva u Europi dvadeset godina nakon pada berlinskog zida, a posebno ustavnim promjenama koje su uslijedile u tranzicijskim zemljama. Riječi je bilo i o razvoju prase Europskog suda za ljudska prava te o primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda, održala je predavanje o ustavnom razvitku Republike Hrvatske u razdoblju od 1990. do 2009. godine.