Venecijanska komisija Vijeća Europe obilježila 20. obljetnicu osnivanja

5. lipnja 2010. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda i zamjenica člana Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) iz Republike Hrvatske sudjelovala je u proslavi obilježavanja 20. obljetnice te institucije, koja je 5. lipnja o.g. održana u Veneciji. Svečanom skupu obratili su se dužnosnici državnih i regionalnih vlasti Italije, predsjednik Odbora ministara Vijeća Europe, predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, glavni tajnik Vijeća Europe kao i predsjednik Republike Mađarske te predsjednik Republike Gruzije. Venecijanska komisija, koju je parcijalnim sporazumom 1990. osnovalo 18 država članica Vijeća Europe danas ima 57 punopravnih članica (osim svih punopravnih članica Vijeća Europe to su i Kirgistan, Čile, Republika Korea, Maroko, Alžir, Tunis, Peru, Brazil i Meksiko), sedam promatrača i jednog pridruženog člana. Od svog osnivanja uspješno djeluje s ciljem podupiranja tri osnovna načela europskog ustavnog nasljeđa: demokracije, ljudskih prava i vladavine prava.