I. svjetska konferencija o ustavnom sudovanju, Cape Town, Južnoafrička Republika

26. siječnja 2009. - Tročlano izaslanstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske u sastavu: prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, sudac i gđa. Agata Račan, sutkinja sudjelovalo je u radu I. svjetske konferencije o ustavnom sudovanju koja je, u organizaciji Ustavnog suda Južnoafričke Republike i Venecijanske komisije Vijeća Europe, od 22. do 24. siječnja 2009. održana u Cape Townu, Južnoafrička Republika.

Na konferenciji su predstavnici više od 90 ustavnih sudova, ustavnih vijeća te vrhovnih sudova koji obavljaju ustavnosudsku kontrolu iz cijelog svijeta raspravljali o utjecaju koji ustavni sudovi imaju na društvo te o utjecaju ustavnosudske prakse na razvoj jurisprudencije o ljudskim pravima na globalnoj razini.

Izlaganja i diskusije pokazali su zajedničku brigu za zaštitu ljudskih prava na regionalnoj i na globalnoj razini te prepoznavanje Opće deklaracije o ljudskim pravima, prakse Europskog suda za ljudska prava te prakse ostalih regionalnih sudova za ljudska prava kao pravnu snagu i inspiraciju za učinkovitu zaštitu temeljnih ustavnih vrijednosti i vladavine prava. Zaključeno je da je potrebno ojačati razmjenu mišljenja i iskustava ustavnih sudova na globalnoj razini te se planira osnivanje Svjetskog udruženja koje bi okupilo sudove svijeta koji pripadaju različitim regionalnim ili jezičnim grupama. Sljedeća, druga po redu, svjetska Konferencija trebala bi se održati za tri godine.