Studenti prava sa nizozemskog Sveučilišta Tilburg posjetili Ustavni sud Republike Hrvatske

8. travnja 2015. - u okviru edukacijskog programa upoznavanja s europskim pravnim sustavima, članovi udruge studenata prava Magister JFT sa Sveučilišta Tilburg, Nizozemska, posjetili su danas Ustavni sud Republike Hrvatske. Studente je primila sutkinja dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika te ih upoznala s radom Ustavnog suda Republike Hrvatske, a govorila je i o implementaciji europskog prava u nacionalnim okvirima. Poseban naglasak stavljen je na primjenu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u primjeni koje je Ustavni sud odigrao pionirsku ulogu kao i na različitosti između dva pravna sustava.  

Sveučilište Tilburg, smješteno na jugu Nizozemske u regiji Brabant, od 1927. provodi obrazovne programe društvenih znanosti uključujući ekonomiju, pravo, psihologiju, sociologiju i humanističke znanosti na koje se godišnje upisuje preko 12.000 studenata.