Riječ predsjednice Ustavnog suda u povodu obilježavanja 25. godišnjice Ustava Republike Hrvatske

Poštovani građanke i građani Republike Hrvatske i svi hrvatski državljani,

22. prosinca 2015. obilježili smo 25. rođendan Ustava Republike Hrvatske.

Naš je Ustav jamac poštovanja svakog pojedinca i njegova ljudskog dostojanstva. On je jamac temeljnih vrijednosti na kojima počiva pravni, politički, gospodarski i javni poredak naše zemlje.

Neka božićni Ustav uvijek bude temelj našeg djelovanja, dajući nam snagu da ustrajemo, pružajući nam oslonac i usmjeravajući nas u našim odlukama.

Predsjednica
prof. dr. sc. Jasna Omejec