Regionalna konferencija ustavnih sudova, Ohrid, Makedonija

14. lipnja 2010. - izaslanstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske u sastavu: prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica, mr.sc. Mato Arlović, sudac i mr.sc. Nevenka Šernhorst, sutkinja sudjelovalo je u radu regionalne konferencije ustavnih sudova, koja je od 11. do 13. lipnja 2010. održana u Ohridu u organizaciji Ustavnog suda Republike Makedonije i Zaklade Konrad Adenauer. Predstavnici ustavnih sudova Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Srbije, Njemačke i Hrvatske, kao i predsjednik Europskog suda za ljudska prava te sutkinja tog Suda iz Makedonije raspravljali su o pitanjima neovisnosti ustavnog sudstva. Ocjena je Konferencije da je neovisnost ustavnih sudova jedna od osnovnih pretpostavki za djelotvorno ostvarivanje ustavne demokracije i učinkovitu zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te da ustavni sudovi, kao tekovina modernih demokratskih društava, mogu uspješno ostvarivati svoje zadaće samo uz postojanje institucionalne (organizacijska, funkcionalna i financijska) i individualne samostalnosti.