Radni susret sa sucima Ustavnog suda Republike Slovenije

19. lipnja 2023. - na poziv prof. dr. Mateja Accetta, predsjednika Ustavnog suda Republike Slovenije, sutkinje i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, na čelu s predsjednikom dr. sc. Miroslavom Šeparovićem, boravili su u radnom i službenom posjetu Republici Sloveniji, održanom 16. lipnja o.g. u Vili Tartini u Strunjanu, Portorož.

Na radnim sastancima sudaca dvaju sudova, koji se, uz prekid zbog pandemije bolesti COVID-19, neprekidno održavaju još od osamostaljenja naših država, obrađuju se aktualne teme ustavnosudskog sudovanja. Ovog puta bilo je riječi o aspektima neovisnosti sudstva te o važnijim odlukama donesenim u proteklih godinu dana.