Radni susret sa sucima Ustavnog suda Republike Slovenije

8. lipnja 2018. - Na poziv dr. sc. Miroslava Šeparovića, predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske, suci Ustavnog suda Republike Slovenije na čelu sa predsjednicom, dr. sc. Jadrankom Sovdat, boravili su u radnom i službenom posjetu Republici Hrvatskoj održanom 7. i 8. lipnja 2018. u Puli. 

Na radnim sastancima sudaca dvaju sudova, koji se neprekidno održavaju još od 1984. godine, obrađuju se aktualne teme ustavnosudskog sudovanja. Ove su godine suci razgovarali o odnosu ustavnog suda i Suda Europske unije s naglaskom na mehanizam iz članka 267. Ugovora o funkcioniranju EU-a kao način sudskog dijaloga.