Radni susret sa sucima Ustavnog suda Republike Kosovo

9. ožujka 2018. - na poziv predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Miroslava Šeparovića, izaslanstvo Ustavnog suda Republike Kosovo na čelu s predsjednicom Arta Ramom-Hajrizi, boravilo je od 7. do 9. ožujka o. g. u radnom i službenom posjetu Republici Hrvatskoj. Četveročlano izaslanstvo na ovom prvom bilateralnom susretu dvaju sudova činili su i sutkinja Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, međunarodni sudac Almiro Rodrigues i glavni tajnik Milot Vokshi.

Na radnom sastanku održanom u hrvatskom Ustavnom sudu suci hrvatskog i kosovskog Ustavnog suda raspravljali su, između ostalog, i o ulozi ustavnog suda u tumačenju pravnih normi, o neovisnosti ustavnog suda u razdoblju tranzicije te o načelu diobe vlasti i njegovoj ustavnosudskoj zaštiti. U razgovorima je istaknuta potreba za nastavkom suradnje između dvaju sudova na svim razinama, a  predsjednica Rama-Hajrizi zatražila je podršku Ustavnog suda Hrvatske u naporima kosovskog Ustavnog suda vezanim uz članstvo u Konferenciji europskih ustavnih sudova i drugim međunarodnim forumima o ustavnom sudstvu.

Tijekom boravka u Zagrebu kosovsko izaslanstvo primio je i predsjednik Hrvatskog sabora, g. Gordan Jandroković.