Radni susret sa sucima Ustavnog suda Italije u Rimu

9. srpnja 2018. - na poziv predsjednika Ustavnog suda Talijanske Republike, dr. Giorgia Lattanzia, izaslanstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom, dr. sc. Miroslavom Šeparovićem, boravilo je u radnom i službenom posjetu Ustavnom sudu Talijanske Republike u Rimu. Na sastanku, održanom 6. srpnja o.g. u sjedištu talijanskog Ustavnog suda, na kojem su pored dvaju predsjednika sudjelovali: Aldo Carosi i Mario Rosario Morelli, zamjenici predsjednika talijanskog Ustavnog suda, te dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika, Lovorka Kušan, sutkinja i Davorin Mlakar, sudac hrvatskog Ustavnog suda, razmijenjena su iskustva o organizaciji ustavnog sudovanja u dvjema državama. Poseban naglasak stavljen je na dijalog s dva europska suda, u Strasbourgu i Luxemburgu, i utjecaj europskog prava na ustavnosudsku praksu. U tom smislu razgovaralo se i o mehanizmu iz članka 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odnosno zahtjevu za odluku o prethodnom pitanju. Na posljetku, razmijenjena su iskustva o ustavnosudskoj kontroli referenduma, koju nadležnost imaju oba ustavna suda. Predsjednik Šeparović iskoristio je prigodu i čestitao talijanskim kolegama sedamdesetu obljetnicu Ustava Talijanske Republike, koji je stupio na snagu 1. siječnja 1948.

Ovim sastankom, koje je organizirano uz pomoć Veleposlanstva Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici i veleposlanika Nj. E. Jasena Mesića, uspostavljena je izravna suradnja dvaju sudova, koja će se nastaviti radnim i službenim posjetom sudaca talijanskog Ustavnog suda Zagrebu. Očekuje se, također, da će se ona i formalizirati potpisivanjem memoranduma o suradnji.