Predsjednik Šeparović održao uvodno izlaganje na okruglom stolu o reformi hrvatskog stvarnopravnog uređenja

6. prosinca 2017. - predsjednik Suda, dr. sc. Miroslav Šeparović, održao je danas uvodno izlaganje na Okruglom stolu koji je na temu: "Dvadeset godina hrvatskog stvarnopravnog uređenja - stanje i perspektive" održan na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava te institucije. U svom je izlaganju o ustavnom jamstvu prava vlasništva prikazao razvoj prakse hrvatskog Ustavnog suda u primjeni i tumačenju ustavnih odredaba o pravu vlasništva iz članaka  48., 50. i 52. Ustava, od određivanja pojma "vlasništvo" odnosno "imovina", do ustavnog određenja "zaštite vlasništva" i uloge Ustavnog suda u njegovoj zaštiti. Istaknuo je da noviju praksu Ustavnog suda, kad je riječ o tumačenju mjerodavnog ustavnog teksta o vlasništvu, karakterizira snažan utjecaj prakse i stajališta Europskog suda za ljudska prava, koje međutim, ne preuzima dosljedno i nekritički već ih dalje razvija, dajući im sadržaj i značenje koje proizlazi iz Ustava te hrvatske pravne tradicije i kulture.

Na tom skupu održanom u povodu dvadesete obljetnice donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima govorili su i prof. em. Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. Hano Ernst s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Sanja Porobija, odvjetnica iz Zagreba.