Predsjednik Europskog suda za ljudska prava na Ustavnom sudu

10. studenoga 2017. - predsjednik Ustavnog suda, dr. sc. Miroslav Šeparović te sutkinje i suci Ustavnog suda RH održali su radni sastanak s predsjednikom Europskog suda za ljudska prava, g. Guidom Raimondijem, koji zajedno s prof. dr. sc. Ksenijom Turković, sutkinjom tog Suda i g. Abelom Camposom, tajnikom Prve sekcije boravi u dvodnevnom posjetu Hrvatskoj. Na sastanku je između ostalog bilo riječi i o načelu supsidijarnosti te dijalogu između (dvaju) sudova. U tom smislu istaknuta je i vodeća uloga Ustavnog suda u recepciji konvencijskog prava i njegovoj diseminaciji na redovne sudove i pravosuđe.

U sklopu posjeta održan je i okrugli stol u povodu obilježavanja 20 godina ratifikacije Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, na kojem je izlagala i zamjenica predsjednika Ustavnog suda, dr. sc. Snježana Bagić, na temu "Praksa Europskog suda za ljudska prava kao hrvatska praksa". Predsjednik Raimondi je, pored izlaganja na okruglom stolu o implementaciji Konvencije i načelu supsidijarnosti, održao na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavanje "In defense of dynamism“ (U obrani dinamičkog tumačenja Europske konvencije o ljudskim pravima).