Predsjednica Omejec održala predavanje u povodu ulaska RH u EU na Pravnom fakultetu u Osijeku

5. lipnja 2013. - na poziv prof. dr. sc. Antuna Tucaka, upravitelja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, održala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predavanje o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio acquis communautairea Europske unije. Nastavnicima i studentima tog fakulteta, članovima Udruge hrvatskih sudaca i osječke Udruge pravnika približila je razvojne procese europeizacije hrvatskog ustavnog poretka. Između ostalog, također je upozorila da pristupanje EU pretpostavlja i da svaki sudac, ali i odvjetnik, zemlje članice EU mora biti dobro upoznat s jurisprudencijom i nacionalnog ustavnog suda, i Europskog suda u Strasbourgu i Suda Europske unije u Luxembourgu jer se svi ti sudovi bave zaštitom temeljnih prava, a njihove su presude pravno obvezujuće.