Predsjednica Omejec održala predavanje o zaštiti okoliša iz perspektive ljudskih prava

23. listopada 2014. - predsjednica Suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je danas predavanje na Okruglom stolu o upravnopravnoj zaštiti okoliša koji se u organizaciji Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održavao u velikoj dvorani Palače Akademije. U svom je izlaganju o zaštititi okoliša iz perspektive ljudskih prava prikazala temeljne postavke te zaštite u jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Utvrdila je da se taj sud samoograničava u prihvaćanju okolišne dimenzije prava i zaštitu koju pruža na temelju Konvencije ograničava samo na slučajeve kad je sam nukleus tih prava pojedinaca očito povrijeđen zahvatom u okoliš. Također je primijetila da su u ovom području države naglašeno suverene i da ne očekuje da se u skorije vrijeme tekst Konvencije dopuni ekološkom dimenzijom.

Na kraju se osvrnula na nacionalni Ustav koji u članku 69. pruža temelj za aktivno djelovanje hrvatskog Ustavnog suda ne samo u području zaštite okoliša već i ustavnu osnovu za nalaganje državi različitih obveza radi zaštite ne samo zdravlja ljudi i ljudskog okoliša, već i prirode kao takve.