Predsjednica Omejec održala predavanje na konferenciji Vijeća Europe o djelotvornom korištenju domaćih pravnih sredstava i supsidijarnoj ulozi Europskog suda za ljudska prava

12. ožujka 2015. - na regionalnoj konferenciji Vijeća Europe o djelotvornom korištenju domaćih pravnih sredstava i supsidijarnoj ulozi Europskog suda za ljudska prava, koja se 12. i 13. ožujka 2015. održavala u Zagrebu, predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je predavanje pod nazivom "Domaća pravna sredstva: Ustavni sud na sjecištu nacionalnog prava i konvencijskog nadzornog mehanizma". U svom je izlaganju obradila probleme koji proizlaze iz zahtjeva za supsidijarnošću konvencijskog kontrolnog mehanizma i ilustrirala put koji je prošao hrvatski Ustavni sud u prihvaćanju tog načela. Za razliku od izazova vezanog uz razumnu duljinu sudskih postupaka, u kojem se Ustavni sud mogao pozvati izravno na Ustav kod intervencije radi usklađivanja s praksom Europskog suda, u složenijim slučajevima vezanim uz primjerice pravo na dom, morao je posezati za širokim interpretacijama Ustava. Međutim, u nekim je pitanjima Ustavni sud morao napraviti radikalne iskorake kako bi svoju nadležnost uskladio s jurisdikcijom Europskog suda bez promjene normativnog okvira. Riječ je o situacijama kada Ustavni sud ni na jednoj pravnoj normi u svom pravnom poretku ne može utemeljiti svoju nadležnost da odlučuje o ustavnoj tužbi u konkretnom slučaju, a Europski sud utvrđuje povrede konvencijskih prava.

Na kraju je istaknula kako temeljni problem u pravnom životu Hrvatske kad je riječ o ostvarenju načela supsidijarnosti vidi u nepostojanju pune svijesti o tome da uz Ustavni sud, i sve druge nacionalne institucije, osobito sudovi, moraju funkcionirati kao stupovi europske arhitekture zaštite ljudskih prava, i zajedno sa strasbourškim sudom, kao snažnim članom zajedničkog tima, stvarati europsku mrežu znanja.