Predsjednica Omejec na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

14. svibnja 2015. - u okviru Dana prava 2015. i  XVII. dana Matice hrvatske Mostar - Mostarskog proljeća 2015., prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, održala je danas predavanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

U svom je izlaganju o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava podsjetila na temeljne uloge koje su ustavnom sudstvu bile namijenjene u postkomunističkim državama, gdje se ustavno sudstvo našlo u središtu domaćeg i europskog prava. Upozorila je na nered u zakonodavnom i, općenito, regulatornom sustavu naše zemlje, na teško stanje u našem sudstvu koje je okovano u lance tekstualnog ili gramatičkog pozitivizma, kao i na veliko nerazumijevanje uloge ustavnog sudstva budući da se u hrvatskom društvu još uvijek ne prihvaća činjenica da ustavno sudstvo nadzire pravni okvir države koji stvara politička vlast. Na kraju je istaknula važnost i potrebu podizanja vlastite političke kulture te učenja i širenja svijesti o demokratskim vrijednostima. Pozvala je studente da svoju pravnu svijest izgrađuju u skladu s europskim pravnim standardima, sadržanim u njihovu Ustavu i da njeguju ustavne vrijednosti.