Predsjednica Omejec na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu

25. ožujka 2015. - predavanjem o ulozi ustavnog sudstva u procesima tranzicije i europeizacije hrvatskog prava, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, obratila se studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Beogradu u okviru predmeta Pravo i pravda. U svom je izlaganju podsjetila na temeljne uloge koje su ustavnom sudstvu bile namijenjene u postkomunističkim državama, gdje se ustavno sudstvo našlo u središtu domaćeg i europskog prava. Upozorila je na nered u zakonodavnom i, općenito, regulatornom sustavu naše zemlje i na teško stanje u našem sudstvu koje je okovano u lance tekstualnog ili gramatičkog pozitivizma, kao i na veliko nerazumijevanje uloge ustavnog sudstva budući da se u hrvatskom društvu još uvijek ne prihvaća činjenica da ustavno sudstvo nadzire pravni okvir države koji stvara politička vlast. Na kraju je istaknula važnost i potrebu podizanja vlastite političke kulture te učenja i širenja svijesti o demokratskim vrijednostima. Pozvala je studente da svoju pravnu svijest izgrađuju u skladu s europskim pravnim standardima, sadržanim u njihovu Ustavu i da njeguju ustavne vrijednosti.