Predsjednica Omejec govorila na Trećoj simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola

25. svibnja 2015. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH, obratila se danas sudionicima Treće simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola, na kojoj su učenici, simulirajući rad Hrvatskog sabora, proveli raspravu i usvojili amandmane na važeći Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.  Obraćajući im se prije same sjednice, predsjednica Omejec mlade je zastupnike upozorila da u raspravi o optimalnom zakonskom okviru za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima moraju imati u vidu zahtjeve koje postavlja hrvatski Ustav, odnosno da mjere koje će propisati radi zaštite prava i sloboda drugih ljudi i općenito interesa društvene zajednice moraju biti djelotvorne no ne smiju ugroziti ni razvoj sporta ni pretjerano ograničiti prava i slobode drugih pojedinaca koji na sportska događanja dolaze u dobroj vjeri. Na kraju je spomenula da svaki zakon, tako i onaj koji će oni donijeti, podliježe kontroli Ustavnog suda, koji je ovlašten ukinuti svaki zakon ako nije u suglasnosti s Ustavom i temeljnim zahtjevima demokratskog društva.

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola zajednički je projekt Službe za građane Hrvatskog sabora i Agencije za odgoj i obrazovanje koji se provodi u sklopu eksperimentalne primjene Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja.