Predavanje o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima kao dio acquis communautairea EU

8. svibnja 2013. - na poziv prof. dr. sc. Borče Davitkovskog, dekana Pravnog fakulteta "Justinijan Prvi" Sveučilišta "Sv. Ćirila i Metoda" u Skopju, prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda, na tom je fakultetu održala predavanje na temu "Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio acquis communautairea Europske unije". Kroz predavanje, održano u povodu obilježavanja Dana Europe i skorog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,  predsjednica je sudionike, između kojih su bili i suci Ustavnog suda Republike Makedonije, provela kroz proces standardizacije prava nastalog snagom Konvencije na tlu Europe i kroz razvitak zaštite ljudskih prava u Europskoj uniji. Pri tom je posebno istaknula probleme koji izviru iz pristupanja Europske unije Konvenciji sukladno Ugovoru iz Lisabona.

Predsjednica je također prisustvovala svečanoj sjednici koja je u povodu obilježavanja Dana Europe i skorog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji održana u Makedonskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Skopju.