Polaznici hrvatsko-njemačko-češko-poljskog seminara o zaštiti ljudskih prava u kaznenim postupcima na Ustavnom sudu

24. listopada 2014. - u okviru programa seminara o zaštiti ljudskih prava u kaznenim postupcima, koji se u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu, Jagiellonian Sveučilišta u Krakovu, Pravnog fakulteta Sveučilišta Passau i Sveučilišta u Plzeňu održavao od 22. do 26. listopada o.g. u Zagrebu, polaznici seminara posjetili su danas Ustavni sud RH. Sutkinja Slavica Banić upoznala je polaznike s radom i organizacijom Ustavnog suda stavljajući poseban naglasak na odluke Ustavnog suda vezane uz zaštitu prava na zabranu mučenja osoba lišenih slobode i tumačenje načela ne bis in idem u ustavnosudskoj praksi. Također se razgovaralo o razlikama i sličnostima između pravnih sustava Njemačke, Češke, Poljske i Hrvatske.