Okrugli stol ustavnih sudova u Dubrovniku: "Ustavna tužba kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda"

Ustavni sud Republike Hrvatske, na čelu s predsjednicom prof.dr.sc. Jasnom Omejec, bio je domaćin Okruglog stola ustavnih sudova više država koji se od 23. do 25. listopada 2008. godine održao u Dubrovniku na temu "Ustavna tužba kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda". Na okruglom stolu, u radu kojeg su sudjelovali suci ustavnih sudova Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine te suci hrvatskog Ustavnog suda, raspravljalo se o temeljnom pitanju na koje svi ustavni sudovi koji poznaju institut ustavne tužbe pokušavaju pronaći odgovor - kako uspostaviti ravnotežu između učinkovite zaštite ustavom zajamčenih ljudskih prava u pojedinačnim (konkretnim) slučajevima i omogućavanja da ustavni sudovi efikasno obavljaju svoje temeljne ustavne zadaće. Temeljni je zaključak da se unutarnjom reorganizacijom i racionalizacijom poslovanja može tek nakratko ubrzati postupanje, no bez ustavne reforme ustavnog sudstva ustavni sud neće moći obavljati svoju ustavnu funkciju, a građani neće moći učinkovito ostvariti zaštitu svojih ustavnih prava. Dakle, nužno je stvoriti uvjete za brzo i učinkovito odlučivanje o najznačajnijim ustavnopravnim problemima.