Okrugli stol o ustavnosudskoj kontroli suglasnosti zakona s ratificiranim međunarodnim ugovorima, Podgorica, Crna Gora

4. studenoga 2009. - Predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Jasna Omejec sudjelovala je, u svojstvu međunarodnog eksperta OESS-a i Venecijanske komisije, na okruglom stolu u organizaciji OESS - Misije u Crnoj Gori, Venecijanske komisije Vijeća Europe i Ustavnog Suda Crne Gore, koji se 3. studenoga 2009. održao u Podgorici, Crna Gora. Na okruglom stolu, koji je u prvom redu organiziran za suce i savjetnike Ustavnog suda Crne Gore, raspravljalo se o nadležnostima ustavnog suda u pogledu kontrole suglasnosti zakona (i sudskih presuda u povodu ustavne tužbe) s ratificiranim međunarodnim ugovorima, koju nadležnost je Ustavni sud Crne Gore dobio novim Ustavom. U svom izlaganju predsjednica Omejec prezentirala je pravni okvir i praksu hrvatskog Ustavnog suda u odlučivanju o suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima.