Okrugli stol - Hrvatsko ustavno sudovanje - de lege lata i de lege ferenda

2. travnja 2009. - u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je okrugli stol na temu Hrvatsko ustavno sudovanje - de lege lata i de lege ferenda na kojem su uvodna predavanja izložili: prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda RH: "Najvažnije promjene u strukturi ustavnog sudovanja: uvođenje ustavne tužbe kao općeg sredstva za apstraktnu i konkretnu ustavnosudsku zaštitu i prethodna kontrola ustavnosti međunarodnih ugovora"; prof.dr.sc. Davor Krapac, sudac Ustavnog suda RH: "Pretpostavke za pokretanje i vođenje ustavnosudskog postupka zaštite individualnih ustavnih prava i temeljnih sloboda"; prof.dr.sc. Željko Potočnjak, sudac Ustavnog suda RH: "Europski sud za ljudska prava i Ustavni sud RH u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda; prof.dr.sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet u Zagrebu: "Odnos Ustavnog suda RH i "Suda pravde Europskih zajednica u Luxembourgu nakon ulaska RH u punopravno članstvo Europske unije", te prof.dr.sc. Zvonimir Lauc, Pravni fakultet u Osijeku: "Novo uređenje statusa sudaca Ustavnog suda RH: od načina izbora do materijalnih osnova njihova rada", koji je okupio brojne sudionike iz javnog, političkog i akademskog života naše zemlje. Predavanja i rasprava objavit će se u desetoj knjizi izdavačkog niza Znanstvenog vijeća HAZU Modernizacija prava.