Obilježavanje 60. obljetnice Rimskih ugovora, Forum sudaca 2017.

29. ožujka 2017. - u sklopu obilježavanja 60. obljetnice Rimskih ugovora Sud Europske unije organizirao je 27. ožujka 2017. Forum sudaca na kojem su predsjednici ustavnih i vrhovnih sudova država članica EU-a raspravljali o nekoliko tema: "Mreža europskog pravosuđa: jamstvo kvalitetnog pravosuđa", "Načini suradnje Suda EU-a i nacionalnih sudova" i "Zaštita osobnih podataka kao izazova mreže suradnje". Na poziv Koena Lenaertsa, predsjednika Suda Europske unije, dr. sc. Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda RH, sudjelovao je u radu Foruma sudaca kao i sudskoj raspravi u dvama predmetima vezanima uz zahtjev za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva. 
Na Forumu je istaknuta važnost mreže pravosuđa, koja predstavlja važan element kvalitetnog europskog pravosuđa i vodi izgradnji istinskog europskog pravnog područja. Tom je prigodom Sud EU-a usvojio sljedeću deklaraciju:

 „Europska unija je zajednica vladavine prava koja je od potpisivanja Rimskih ugovora doživjela ne samo veliko proširenje nego i znatan razvoj.
U povodu 60. obljetnice tog potpisivanja, prigodno je istaknuti važnost trajnog dijaloga između Suda Europske unije i nacionalnih sudova, uz poštovanje njihovih kultura i pravnih sustava te jezika na kojima se izražavaju.
U tom duhu, kako bi učvrstio mrežu pravosudne suradnje koja je jamstvo izgradnje istinskog europskog pravnog područja, Sud Europske unije ugostio je u Luxembourgu predsjednike ustavnih i vrhovnih sudova država članica.
Sud želi istaknuti važnost uloge pravosudne mreže Europske unije, koju čine nacionalni sudovi i Sud, u razvoju i poštovanju temeljnih prava, demokratskih vrijednosti i vladavine prava, na kojima se temelji Unija.
Sud Europske unije i dalje će, u uskoj suradnji s nacionalnim sudovima, ispunjavati zadaću osiguravanja poštovanja prava od svih i za sve koja mu je dodijeljena Ugovorima, štiteći tako zajedničke vrijednosti građana Unije i država članica.”