Obilježavanje 25. godina Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj

4. studenoga 2022. - Predsjednik dr. Šeparović govorio je danas na panelu koji je, u povodu 25. obljetnice od stupanja na snagu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Republici Hrvatskoj, održan na Pravnom fakultetu u Rijeci. Predsjednik se u svom obraćanju osvrnuo na genezu primjene tog međunarodnog ugovora od Ustavnog suda Republike Hrvatske, ističući njegovu važnu ulogu u transponiranju Konvencije i prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatski pravni sustav. Spomenuo je nekoliko primjera u kojima je Ustavni sud morao posezati za širokom interpretacijom Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu da bi mogao slijediti praksu Europskog suda, poput suđenja u razumnom roku, produljenju pritvora, odlučivanju o troškovima postupka koji je prethodio ustavnosudskom i sl. Istaknuo je na kraju da je Ustavni sud itekako svjestan svoje dvostruke uloge kao najviše hrvatske institucije koja u nacionalnim okvirima provodi konvencijski nadzor, i kao samo jednog "nacionalnih sudova" nad kojim Europski sud provodi konvencijski nadzor. O drugim aspektima utjecaja Konvencije na praksu Ustavnog suda govorile su zamjenica predsjednika dr. Snježana Bagić i sutkinja Lovorka Kušan.