Međunarodni znanstveni skup o pravnim načelima u pravnoj teoriji i sudskom odlučivanju

16. listopada 2014. - u Rijeci je, u organizaciji Fondacije Centra za javno pravo iz Sarajeva i Pravnog fakulteta u Rijeci, održan međunarodni znanstveni skup na kojem su brojni praktičari i teoretičari raspravljali o ulozi i značenju pravnih principa/načela u pravnoj teoriji i jurisdikciji najviših sudova. U svom izlaganju pod naslovom Ustavni sud kao most između dva pravosudna pristupa interpretaciji (nacionalnog i strasbourškog), predsjednica Omejec je upozorila na deficit interpretativnog potencijala hrvatskih sudova koji u najvećoj mjeri proizlazi iz činjenice da hrvatski sudovi još uvijek ne prihvaćaju interpretativna načela na kojima počiva suvremena europska jurisprudencija. Naglasila je da se to stanje može promijeniti samo ako se sudsko presuđivanje počne temeljiti na interpretaciji pravnih normi u skladu s ustavnim vrednotama, za što smjernice daje Ustavni sud u skladu sa praksom Europskog suda za ljudska prava.