Međunarodni seminar o ravnopravnosti spolova u ustavnim i zakonodavnim reformama, Tunis

4. srpnja 2011. - Slavica Banić, sutkinja hrvatskog Ustavnog suda i zamjenica članice Venecijanske komisije iz Republike Hrvatske sudjelovala je, u okviru izaslanstva Venecijanske komisije, na međunarodnom seminaru o "Ravnopravnosti spolova u ustavnim i zakonodavnim reformama" održanom u Tunisu od 28. do 30. lipnja 2011. Seminar, kojeg su zajednički organizirali Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit - GIZ), Europski interuniverzitetski centar za ljudska prava i demokratizaciju (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation - EIUC) te Centar arapske žene za osposobljavanje i istraživanje (Center of Arab Woman for Training and Research - CAWTAR), a uz potporu Venecijanske komisije Vijeća Europe, Europske unije i tuniškog Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj, održan je u cilju upoznavanja sudionica i sudionika iz zemalja Magreba s europskim iskustvima u području rodne ravnopravnosti koja bi mogla pridonijeti postizanju većeg stupnja njenog ostvarenja u okviru ustavnih reformi koje se odvijaju na tim prostorima.

U svojoj prezentaciji na temu "Ravnopravnost žena i muškaraca u tranzicijskim iskustvima europskih demokracija" sutkinja Banić iznijela je hrvatska iskustva u procesu ostvarivanja ravnopravnosti spolova te sudionike seminara upoznala s ustavnim i zakonodavnim okvirom ravnopravnosti spolova i ulogom Ustavnog suda Republike Hrvatske u zaštiti ravnopravnosti spolova. Navođenje ravnopravnosti spolova kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka i temelja za tumačenje Ustava Republike Hrvatske bilo je, u kontekstu pitanja konstitutivnosti i legaliteta, naročito zanimljivo sudionicima kao moguća referenca i polazište za zaštitu i postizanje rodne ravnopravnosti u njihovim društvima.