Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup u Osijeku

20. ožujka 2013. - prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda, sudjelovala je u radu međunarodnog znanstvenog skupa "Kultura, društvo, identitet - europski realiteti", koji je u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba održan od 20. do 21. ožujka o.g. u Osijeku. Međunarodni i domaći stručnjaci različitih profila raspravljali su o problemima života nacionalnog identiteta u okviru Europske unije. Predsjednica Omejec je u svojem izlaganju govorila o europskom pravnom identitetu te iznijela i branila tezu da je jedino pravno područje unutar kojega je na europskom kontinentu moguće razvijati europski pravni identitet područje univerzalnih osobnih, građanskih i političkih prava koja štiti Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe.