Ljetna škola ljudskih prava, Novi Vinodolski

6. rujna  2013. - predavanjem o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio acquis communautaire Europske unije predsjednica Ustavnog suda RH, prof. dr. sc. Jasne Omejec, obratila se polaznicima ljetne škole ljudskih prava koja se tradicionalno održava u prvom tjednu rujna u Novom Vinodolskom u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Grada Novi Vinodolski i "Hrvatskog centra za ljudska prava" Novi Vinodolski. I ove godine polaznici škole, studenti pravnih fakulteta u  Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Mostaru (Bosna i Hercegovina) i Podgorici (Crna Gora), bavili su se Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava iz 1950. U svom predavanju predsjednica se posebno osvrnula na pitanje zaštite ljudskih prava u EU i razlici u razini zaštite koje jamči Konvencija u odnosu na Povelju o temeljnim pravima EU.