Ljetna škola ljudskih prava, Novi Vinodolski

1. rujna 2009. - Od 1. do 6. rujna o.g. se u Novom Vinodoskom, u organizaciji Hrvatskog centra za ljudska prava, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Grada Novi Vinodolski održava ljetna škola ljudskih prava, koja se ove godine bavi jednim od najvažnijih suvremenih mehanizama za zaštitu ljudskih prava - Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Prof.dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Suda tom je prigodom polaznicima škole, studentima pravnih fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu te Mostaru (Bosna i Hercegovina), održala predavanje na temu "Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njena primjena u Republici Hrvatskoj".